Elinstallationer

EMAB är elektrikern med det lilla extra. Vi har idag en hel del projekt med lösningar som vi är väldigt stolta över. Vårt mål är att erbjuda och komma med idéer så just ditt projekt ska bli unikt och smälta in i din omgivning på bästa möjliga sätt.

För många av våra kunder så är just el-delen i projektet väldigt främmande och det gör att man till slut nöjer oss med det enklaste möjliga för att man inte känner till så mycket annat.
Vi på EMAB väljer idag att i startskedet av projektet ha en genomgång med kunder och stämma av lite vad önskemålen är. Sedan har man en avstämning till där man har med sig visningsmaterial där kunden har möjlighet att känna och uppleva materialet innan det kommer på plats. Erfarenhetsmässigt så vet vi att just en väl planerad genomgång i rätt skede sparar både tid och pengar i slutändan.
Vår målsättning är att skapa lösningar och installationer som särskiljer dig från andra och samtidigt passar in i din omgivningJour 24 / 7:   0321-102 20